Üldlaboriseadmed

CAPP pipetid

Mehaanilised pipetid, elektroonilised pipetid, dispenserid, pipettide lisatarvikud, seroloogilised pipetid

CAPP Benchtop

Tsentrifuugid, segajad, vorteksid, loksutid, rollerid ja rotaatorid, inkubaatorid, ELISA plaatide pesemisseade